Mimarların buluştuğu adres...

Yazılarımız | Mimarlar | Forum | Sözlük
[ Geri ] [ Toplam 34 kişi ]

Gösterilen Harf Aralığı: A...D

Acem Ali

Osmanlı mimarlık tarihinde Acem Alisi ve Esir Ali adlarıyla da tanınır. Alîsî (عليسي) kelimesinin Babinger ve Mayer tarafından yanlışlıkla Îsâ (عيسى) şeklinde okunması üzerine literatüre giren Mimar Acem Îsâ ile aynı kişidir. Azerbaycan Türkleri’nden olan ve kendi va... [ Devamını Oku ]

Ali Saim Ülgen

Türk mimar ve restoratör. Türkiye'nin onarım ve restorasyon alanlarında uzmanlaşmış ilk yüksek mimarlarından biridir. Eski eserlere olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış, lise yıllarında ise artarak devam etmiştir. İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrenciyken ilk kitabını y... [ Devamını Oku ]

Ali Talat

İkinci Meşrutiyet Dönemi’nin mimarlarından biri olarak öne çıkan Ali Talat Bey, Birinci Ulusal Mimarlık Akımı olarak nitelendirilen mimarlık üslubunu da içeren birçok projeye imza atıyor ve döneminin usta mimarlarından biri olarak adını tarihe yazdırmayı başarıyor.
... [ Devamını Oku ]

Asım Kömürcüoğlu

1879 yılında Üsküp vilayetinin Kratova kasabasında dünyaya geldi. Babası Yzb. Eyüp Sabri Bey, annesi Vezir Pertev Paşa sülalesine mensup Manastır Alay Emini Süleyman Beyin kızı Hayriye Hanımdır. Nehire ve Vasfiye isimlerinde, biri kendisinden büyük, diğeri küçük iki kızkardeş... [ Devamını Oku ]

Bülent Özer

İstanbul, Kadıköy'de dünyaya gelen Bülent Özer, Saint Joseph Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde mesleki öğrenim görmüş, bu fakültede asistanlık yaparak doktorasını vermiş, yabancı misafir profesörlerin yardımcılığını üstlenmiş... [ Devamını Oku ]

Behruz Çinici

1954’te İstanbul Teknik Üniversitesi Mimar­lık Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl, bu fakülte­nin Şehircilik Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. 1955’te Maçka Teknik Okulu'nda öğretim görevli­si olarak çalışmaya başladı. 1956’da mimar Ayhan Tayman’la birlikte ö... [ Devamını Oku ]

Bruno Taut

Bruno Taut modernizmin en önemli mimarlarından biridir. Bruno Taut kendi misyonunu geleneksel olanla modern olanın sentezinde görüyordu. 1914 yılında, Köln’ de düzenlenen Werkbund Sergisi için, Franz Hoffmann ile birlikte tasarlayıp inşa ettiği Cam Ev adlı pavyon, malzemesiyle, iç ... [ Devamını Oku ]

D'Aronco "Osmanlı Mimarı"

1893-1909 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun kozmopolit başkenti İstanbul'da yaşamış ve birçok önemli yapıya imza atmıştır. D'Aronco, günümüze ulaşan görkemli mimari anıtlarından da anlaşıldığı gibi, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin buluş... [ Devamını Oku ]

Dâvut Ağa

Mimar Sinan’ın yanında yetişerek onun vefatından sonra 1588’de “sermi‘mâr-ı âlem” olan Dâvud Ağa’nın nereli olduğu, hangi tarihte dünyaya geldiği ve önceki çalışmaları hakkında bilgi yoktur. Dâvud Ağa’nın hayatına dair bilgi toplamaya çalışan Muzaffer Erdoğan... [ Devamını Oku ]

Dalgıç Ahmed Ağa

Ahmed Ağa’nın önceleri orduda serdengeçti olduğu ve Dalgıç lakabını bu sırada aldığı, daha sonra dergâh-ı âlî çavuşluğuna yükseldiği, Mimar Sinan tarafından yetiştirildiği ve Sedefkâr Mehmed Ağa ile birlikte saray sedefkârlarından Ahmed Usta’ya çıraklık yaptığı... [ Devamını Oku ]Hoşgeldiniz...

Üye Girişi
Yukarı | İrtibat | Koşullar | Gizlilik