Mimarların buluştuğu adres...

Yazılarımız | Mimarlar | Forum | Sözlük
[ Geri ] [ Toplam 34 kişi ]

Behruz Çinici


7 Eylül 1932 - 18 Ekim 2011, İstanbul

1954’te İstanbul Teknik Üniversitesi Mimar­lık Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl, bu fakülte­nin Şehircilik Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. 1955’te Maçka Teknik Okulu'nda öğretim görevli­si olarak çalışmaya başladı. 1956’da mimar Ayhan Tayman’la birlikte özel büro açtı. ODTÜ kam­püs ve yapıları için açılan proje yarışmasında, eşi Altuğ Çinici ile birlikte hazırladıkları proje birinci oldu. 1962’de bu kampüsün uygulamasını gerçekleştirmek üzere öğretim üyeliğinden ayrılarak Ankara’ya gitti ve burada yeni bir büro kurdu. Bundan sonra mesleğini hep eşiyle birlikte sürdürdü.

ODTÜ kampüsü çalışması, Türkiye'de brütalizmin ilk örneklerinden biri olarak nitelenmesinin yanı sıra, yapıların her birinin biçimlenişinde farklı mi­marlık anlayışlarının egemen oluşuyla da dikkati çeker. Kampüsün ilk yapılarında egemen olan brütalist eğilimler, çeşitli biçim arayışlarından geçerek son çalışmalarında geleneksel Türk mimarlı­ğına özgü öğelerin postmodern bir birleşim içinde ele alınmasına kadar ulaştı.

1972-74 yılları arasında TC. Turizm Bankası’nda danışman mimarlık yaptı. 1977’de TBMM Vakfı sanatçı üyeliğine seçildi. 1978’de meclisin ek yapılarının tasarım ve uygulamasına başladı. 1980-84 yılları arasında TBMM Halkla İlişkiler Binası’nı yaptı. 1982’de Ankarada’ki YÖK Sitesi’nin danışman mimarı oldu.

1972-82 yılları ara­sında Ankara, Çorum, Bolu, Antalya, Bodrum, Burhaniye'de ve yurtdışında büyük boyutlu toplu konut ve turistik ku­ruluşların planlarını hazırladı. Çorum: Or­ta Anadolu'da Bir Toplu Konut Uygulaması için Ülke-Bölge-Kent Ölçeklerinde Çalışma­lar adlı kitabı, tarımsal yapısını koruyan bir kentteki konutların tasarımını yansıtması açısından önemlidir.

Çinici, 1980'de, merkezi Paris'te bulunan UIA (uluslararası Mimarlar Birliği) Fransa Bölümü'nce Sir Robert Matthew Ödülü'ne, 1982'de ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nce Pritzker Ödülü'ne aday gösterildi. 1982'de merkezi Provence'ta bulunan Ulus­lararası Hadara Derneği'ne onur üyesi seçil­di. Altuğ-Behruz Çinici çifti 1984'te Sedat Simavi Vakfı Ödülü'nü Antalya Kaleiçi ve Yat Limanı onarımını gerçekleştiren mimar­lar ile paylaştılar.

Çinici, 1963 yılından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüs projesi gibi proje ve uygulama faaliyetlerinin yanı sıra bazı yapı tekniklerinin Türkiye’deki uygulamalarına öncülük etmiş (çıplak-beton ve prefabrik beton panel uygulamaları gibi), yarışma projeleri ve araştırma çalışmaları gerçekleştirdi.

Çinici, ulusal ve uluslararası alanlarda önemli ödüllerin sahibidir. Bunlar arasında 1985 Simavi Vakfı ve 1986 İş Bankası ödüllerini, 1994 – 4. Ulusal Mimarlık Ödülünü ve TBMM Camii proje ve inşaatı dolayısıyla verilen 1995 Ağa Han ödülünü saymak mümkündür.

KAYNAKÇA: Metin Sözen / Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı (1984), Ana Britannica (c. 6, s. 478, 1986), Büyük Larousse (c. 5, s. 2742, 1987), M. Kadri Atabaş / Türk Mimarları (2000), İhsan Işık / Ünlü Sanatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 5, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

Kaynak:
https://www.biyografya.com/biyografi/591

Buradan mimarlarımız hakkında yorum yapabilirsiniz...Hoşgeldiniz...

Üye Girişi
Yukarı | İrtibat | Koşullar | Gizlilik