Mimarların buluştuğu adres...

Yazılarımız | Mimarlar | Forum | Sözlük
[ Geri ] [ Toplam 34 kişi ]

Bülent Özer


1958, İstanbul - 7 Haziran 2016

İstanbul, Kadıköy'de dünyaya gelen Bülent Özer, Saint Joseph Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde mesleki öğrenim görmüş, bu fakültede asistanlık yaparak doktorasını vermiş, yabancı misafir profesörlerin yardımcılığını üstlenmiş, burslu ve davetli olarak Berlin ve Viyana Teknik Üniversiteleri'nde çalışmıştır. 1964 yılından itibaren Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (DGSA)'da Mimarlık Tarihi Kürsüsü'nün yönetimiyle görevlendirilen Bülent Özer, iki yıl sonra burada Mesleki Temel Eğitim disiplinini başlatmıştır. 1964-72 yılları arasında İTÜ Teknik Okulu Mimarlık Bölümü'nde de mimarlık ve sanat tarihi dersleri vermiştir.

Çalışmalarını özellikle sanat, mimarlık, mimari tasarım kuramı, metodolojisi ve sistematiği üzerinde yoğunlaştıran Bülent Özer, bu alanlarda üç kitabın, dergi özel sayılarının ve çok sayıda bilimsel yazının müellifidir. "Rejyonalizm, Üniversalizm ve Çağdaş Mimarimiz Üzerine Bir Deneme" (İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını) başlıklı doktora tezi, Türk mimarlığının son 150 yıllık geçmişini ilk defa bilimsel bir anlayışla uluslararası norm ve kriterlere dayanarak ele alıp incelemiş, sistematize etmiş, böylece hâlâ izlenip uygulanan bir görüş, yöntem ve terminolojinin öncüsü olmuştur. 1961 yılında yayımlamaya başladığı "Mimarlık ve Sanat" dergisi ile bu alanda yeni ve çağdaş bir anlayışın yeşermesini sağlamış; bunu MİMARLIK dergisi yayın komitesindeki çalışmaları ve YAPI dergisinde 1973-2013 yıllarındaki yayın kurulu üyeliği izlemiştir.

Yurt içinde ve dışında birçok seminer, sempozyum ve kongreye katılmış, bunlardan bazılarını bizzat düzenlemiş; Almanya, Avusturya, Fransa, İsviçre, İtalya başta olmak üzere, çeşitli ülkelerde davetli olarak ders ve konferanslar vermiş; muhtelif ulusal ve uluslararası ödüllendirme jürilerinde üyelik yapmış; yurt içinde ve dışında, kültürel amaçlı birtakım kuruluş, vakıf, dernek, kurul ve komitelerde başkanlık dahil çeşitli görevler üstlenmiştir.

Prof. Dr. Bülent Özer, Avusturya Cumhurbaşkanlığı'nın 1. sınıf Bilim ve Sanat; Federal Almanya Cumhurbaşkanlığı'nın 1. sınıf liyakat; Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın Legion d'Honneur; İtalya Cumhurbaşkanlığı'nın "Cavaliere Ufficiale"; Fransa Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Palmes Academiques" ve Fransa Kültür Bakanlığı'nın "Arts et Lettres" nişanları ile bunlara bağlı unvanları ile onurlandırımıştır.

Kaynak:
http://www.yapi.com.tr/haberler/prof-dr-bulent-ozeri-kaybettik_145066.html

Buradan mimarlarımız hakkında yorum yapabilirsiniz...Hoşgeldiniz...

Üye Girişi
Yukarı | İrtibat | Koşullar | Gizlilik