Mimarların buluştuğu adres...

Yazılarımız | Mimarlar | Forum | Sözlük
[ Geri ] [ Toplam 34 kişi ]

Muzaffer Bey


1881, İstanbul - 26 Mart 1921, Konya

1881 yılında İstanbul'da doğdu. İptidaî ve Rüştiye öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra bir süre Halıcıoğlu’ndaki Hendese-i Mülkiye Mektebi’ne (İTÜ) devam etti. Buradaki derslerde resim ve desendeki yeteneği ile hocalarından Yusuf Razi Bey (Demirbel)'in dikkatini çekince, hocasının kardeşi olan Mimar Vedat Bey’in bürosunda çalışmaya başladı. Burada mimarlık ve resim ile ilgili çalışmalar yaptı. Sirkeci'deki Büyük Postane, Hoca Hobyar Mescidi, Sultanahmet'teki Tapu ve Kadastro binalarının yapımında görev aldı.

Postane ve Telgraf Nezareti mimarlığı

Mimar Muzaffer Bey, II. Meşrutiyet'in ilanından sonra Kadastro Fen Heyetinde görev yaptı, Hendese-i Mülkiye’de de mimari muallim yardımcısı oldu. Sultan Reşad, Mimar Vedat Bey’i saray baş mimarı yapınca onun tavsiyesi üzerine Posta ve Telgraf Nezareti mimarlığına getirildi. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya'dan getirttiği postane binaları projeleri üzerinde çalıştı; çeşitli posta merkezleri için projeler üretti. Bu görevde iken Londra'da bastırılması planlanan posta pullarının resimlerini hazırlama işini üstlendi ve ülkenin mimari yapıtlarını betimleyen resimler hazırladı. Pullarda Büyük Postane, Selimiye ve Süleymaniye Camileri, Rumeli Hisarı, Kız Kulesi yapıları Muzaffer Bey'in çizimi ile yer aldı. Pullar, basım için gönderildikleri Londra'da birer sanat yapıtı olarak değerlendirilmiş ve büyük beğeni kazanmışlardı.

Hürriyet Abidesi

1909 yılında 31 Mart Olayı şehitleri için yapılan anıt-mezar için açılan yarışmaya katıldı. Mimar Kemaleddin, dönemin baş mimarı Vedat Bey, Rum mimar Konstantin Kiryakidi Efendi, dönemin San’ayi-i Nefise Mektebi müdürü Mösyö Valori gibi tanınmış sanatçıların katıldığı yarışmada birinciliği kazandı ve Hürriyet Abidesi (abide-i hürriyet) anıtını inşa etti. Bu eser, Meşrutiyet döneminin İstanbul’daki ilk mimari ürünü ve Osmanlı başkentinde inşa edilmiş “ilk ulusal anıt olma özelliklerini taşır. 1909 yılında yapımına başlanan anıtın açılışı 23 Temmuz 1911'de yapılmıştı.

Konya'daki eserleri

Hürriyet Abidesinin tamamlanmasından sonra Konya Valisi Hüsnü Bey tarafından Konya'ya davet edildi. 1914 yılında Vilayet başmimarı olarak Konya’ya gitti. II. Selim'in şehzadeliği sırasında Konya valisi iken yapılan Sultan Selim Camisi'nin onarımını yaptı. Yapımına daha önceden başlanan Darülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu) ve Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu) binalarını tamamladı; ülkenin tahıl ambarı olan Konya için bitkisel ve geometrik unsurlarla bezeli Ziraat Abidesi'nin projesini yaptı. 37 yaşında iken felç geçirdi. Son eseri olan Öğretmen Okulu'nun yapımına felçli olarak ve sakat arabası içinde nezaret etti.
Muzaffer Bey'in 1912'de projesini yaptığı abide tamamlanamadan bırakıldı ancak sonraki yıllarda Mimar Falih Ülkü tarafından değiştirilerek Viyanalı heykeltıraş Heinrich Krippel'in yaptığı Atatürk heykelinin kaidesi haline getirildi.

Muzaffer Bey, 26 Mart 1921’de Konya'da hayatını kaybetti. Mezarı Şeyh Sadreddin Türbesi civarında Turgutoğlu Türbesi yanında idi. Sonradan bu mezarlık kaldırılmıştır.

Kaynak:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mimar_Muzaffer_Bey

Buradan mimarlarımız hakkında yorum yapabilirsiniz...Hoşgeldiniz...

Üye Girişi
Yukarı | İrtibat | Koşullar | Gizlilik