Mimarların buluştuğu adres...

Yazılarımız | Mimarlar | Forum | Sözlük

MİMARLIK SÖZLÜĞÜ

[ Toplam 7815 kelime ]  

• Sözcüklerin açıklanmasında, kısaltmalarda ve işaretlemede eski, bağımsız Türk Dil Kurumu'nun «Türkçe Sözlük»ünde seçilmiş olan yola uyulmaya çalışılmıştır.
• Asılları ayrı, söylenişleri bir olan sözcükler ayrı maddeler olarak ve (1), (2), .... sayılarıyla alınmıştır. [abak (1), abak (2) gibi].
• Sözcüklerin türlü anlamları numaralanmıştır. Tanımlarda çeşitli anlamlı sözcükler geçtiğinde hangi anlamın düşünüldüğü, o sözcüğün üst yanına ufak punto rakamla anlamın numarası yazılarak belli edilmiştir. Örneğin kalınlık sözcüğü şöyle tanımlanmıştır: -cumba². Buradaki cumba sözcüğünün yanındaki ² rakamı bu sözün ikinci anlamıyla kullanıldığını gösterir.
• Tanımlamanın sonuna konulan Bkz. kısaltması ile, anlam yakınlığı ya da karşıtlığı olan başka bir sözcüğe dikkat çekilmek istenmiştir.
• Tamlama durumundaki terimlere baştaki sözcüğe göre yer verilmişse de geniş tanımlama anlamın ağır bastığı sözcüğe göre yapılmıştır. Örneğin su kireci kireç sözcüğünün, asma çatı çatı sözcüğünün yanı sıra açıklanmıştır. Bu yöntem, Türk Dil Kurumu'nca benimsenmiş olan yönteme uymamakta ise de, meslekı terimlerin bir arada açıklanması bakımından daha yararlı olmaktadır.
• Sert ünsüzle sona erdiği halde ünlü ile başlayan bir ek alınca yumuşamayan (kesit, konut gibi) isimler kesit,-ti, konut,-tu biçiminde gösterilmiştir.
• Yabancı sözcüklerin hangi dilden geldikleri kısaltmalarla gösterilmiş, başka bir dilden bir ek ya da sözcükle birleşmiş olanlar her iki dilin kısaltması ile belirtilmiştir.
• Yabancı birleşik sözcüklerin temel öğeleri, gerekli görüldükçe açıklanmıştır.
• Terim niteliğindeki sözcüklerin hangi bilim ya da meslek dallarından olduğu kısaltmalarla belirtilmiştir.

Buradan sözlüğümüz ve kelimeler hakkında yorum yapabilirsiniz...

[ Kısaltmalar ] [ Ölçü Birimlerinde Kısaltmalar ] [ İşaretler ] [ Ölçü Birimleri ] [ Eski Türk Ölçüleri ] [ Miller ]

[ İngiliz Ölçü Birimleri ] [ Öteki Ölçü Birimleri ]Hoşgeldiniz...

Üye Girişi
Yukarı | İrtibat | Koşullar | Gizlilik