Mimarların buluştuğu adres...

Yazılarımız | Mimarlar | Forum | Sözlük
[ Geri ] [ Toplam 21 yazı ]

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ........ 19.06.2021

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası olarak bilinen bu yapı topluluğu, cami, darüşşifa ve türbeden meydana gelen bir külliyedir. Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde inşa edilmiştir. Ulu Cami, Süleyman Şah’ın oğlu Ahmet Şah tarafından; Darüşşifa i... [ Devamını Oku ]


Türk ve Bizans Mimari Unsurları ........ 12.06.2021

Mimari eserlerin bünyesine, derimi insicamına,
abidelerin dış ve iç heyetinden edinilen kısmi
ve külli manalara nüfuz suretiyle ve mukayese
yoluyla onların ahenklerini, gerçek hüviyetlerini
yakalayıp ortaya koyan nafiz bir meslek adamı ve bir
mimari filozofu old... [ Devamını Oku ]


Sermimaran-ı Hassa Sinan Bin Abdülmennan (Mimar Sinan) ........ 09.06.2021

Nedim, İstanbul'u tasvir eden kasidesinde:

"Bu şehr-i İstanbul ki bi-misl ü bahadır,
Bir sengine yekpare Acem mülki fedadır.

Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında,
Hurşid-i cihantab ile tartılsa sezadır."
  diyor ...

Nedim... [ Devamını Oku ]


50 Yılın Türk Mimarisinde Sonuç ve Bibliyografya ........ 09.05.2021

Cumhuriyet devrinde oluşan mimarimiz yarım yüzyılı doldurmak üzeredir. Bu yarım yüzyıl içinde toplumumuzun geçirdiği aşamalara paralel olarak mimarimiz nasıl bir çizgi göstermektedir? Oluşumunda ne gibi etkenler rol oynamış, bunda ne oranda kimlerin katkıları olmuştur? Bütün ... [ Devamını Oku ]


İkinci Ulusal Mimari Sonrası ve Günümüzdeki Mimari Eylemler ........ 06.05.2021

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana mimari eylemler yönünden «ikinci ulusal mimari sonrasını» en özgür bir dönem olarak nitelendirebiliriz. 1950'lerden sonra mimari eylemlerimizde çeşitli davranışlar, ünlü mimarların ürünlerini kopya etme çabaları, büyük çapta endüstri ya... [ Devamını Oku ]


1940 - 1950 Yılları Arasında İkinci Ulusal Mimarimiz ........ 06.05.2021

New-York Sergisi'ndeki Türk pavyonun biçimlendirilmesine temel olan mimari tutumla, Cumhuriyetin kuruluşundan 1937'ye kadar gelişen mimari davranış arasındaki fark oldukça büyüktür. «Mimari üslubun dışardan ithal edilemiyeceğini, her memleketin kendine öz mimarisi olduğun... [ Devamını Oku ]


1940 - 1960 Yılları Arasında Modern Mimarinin Son Dönemi ve Batı Mimarisindeki Yeni Gelişmeler ........ 04.05.2021

J.Joedioke tarafından modern mimarinin son dönemi olarak nitelendirilen 1940-1960 yıllarının ilk yarısında, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Avrupa'da mimarlıık alanında bir duraklama görülmüştür. 1950'lerden sonra, yıkılan kentlerin onarılmalarına yönelik, dolayısıy... [ Devamını Oku ]


1930 - 1940 Ulusal Mimariye Geçiş Dönemi ........ 02.05.2021

Yurdumuzda yabancı mimarlara gösterilen tepkiler, onların kişiliklerinin ve ürünlerinin eleştirilmeleri, mimarimize yeni bir yön verilmesinin gerekli olduğunu gösteriyordu. Günün mimari eleştirilerinde, genellikle uluslarası mimari tutumun ulusal duyguyu ve yüzyıllar boyunca gelişen... [ Devamını Oku ]


1930 - 1939 Yılları Arasında Modern Mimarinin Ana Çizgileri ........ 20.04.2021

Bir önceki dönemde (1900-1930 yılları arası) belirtildiği gibi, Batıda mimar, çağın gerçeklerine, içinde bulunduğu toplumun gereksinmelerine ve amaçlarına en uygun mimari ürünü yaratmaya görevli kişi olarak kabul edilmiştir. Mimari düzenlemede amaca uygunluğun yanında, ekonom... [ Devamını Oku ]


1927 - 1933 Yılları Arası Mimarimiz ........ 19.04.2021

1927'den sona mimarimiz, bir yandan çeşitli amaçlarla yurdumuza gelen yabancı mimar ve hocaların etkisiyle, öte yandan Türk toplumunun yapısında Batı anlamındaki değişikliklerin ışığı altında, yeni bir görünüş kazanmıştır Genellikle, Alman ve Avusturyalı olan bu yaban... [ Devamını Oku ]
Hoşgeldiniz...

Üye Girişi
Yukarı | İrtibat | Koşullar | Gizlilik