Mimarların buluştuğu adres...

Yazılarımız | Mimarlar | Webmail | Forum | Sözlük
[ Geri ] [ Toplam 17 yazı ]

İkinci Ulusal Mimari Sonrası ve Günümüzdeki Mimari Eylemler ........ 06.05.2021

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana mimari eylemler yönünden «ikinci ulusal mimari sonrasını» en özgür bir dönem olarak nitelendirebiliriz. 1950'lerden sonra mimari eylemlerimizde çeşitli davranışlar, ünlü mimarların ürünlerini kopya etme çabaları, büyük çapta endüstri ya... [ Devamını Oku ]


1940 - 1950 Yılları Arasında İkinci Ulusal Mimarimiz ........ 06.05.2021

New-York Sergisi'ndeki Türk pavyonun biçimlendirilmesine temel olan mimari tutumla, Cumhuriyetin kuruluşundan 1937'ye kadar gelişen mimari davranış arasındaki fark oldukça büyüktür. «Mimari üslubun dışardan ithal edilemiyeceğini, her memleketin kendine öz mimarisi olduğun... [ Devamını Oku ]


1940 - 1960 Yılları Arasında Modern Mimarinin Son Dönemi ve Batı Mimarisindeki Yeni Gelişmeler ........ 04.05.2021

J.Joedioke tarafından modern mimarinin son dönemi olarak nitelendirilen 1940-1960 yıllarının ilk yarısında, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Avrupa'da mimarlıık alanında bir duraklama görülmüştür. 1950'lerden sonra, yıkılan kentlerin onarılmalarına yönelik, dolayısıy... [ Devamını Oku ]


1930 - 1940 Ulusal Mimariye Geçiş Dönemi ........ 02.05.2021

Yurdumuzda yabancı mimarlara gösterilen tepkiler, onların kişiliklerinin ve ürünlerinin eleştirilmeleri, mimarimize yeni bir yön verilmesinin gerekli olduğunu gösteriyordu. Günün mimari eleştirilerinde, genellikle uluslarası mimari tutumun ulusal duyguyu ve yüzyıllar boyunca gelişen... [ Devamını Oku ]


1930 - 1939 Yılları Arasında Modern Mimarinin Ana Çizgileri ........ 20.04.2021

Bir önceki dönemde (1900-1930 yılları arası) belirtildiği gibi, Batıda mimar, çağın gerçeklerine, içinde bulunduğu toplumun gereksinmelerine ve amaçlarına en uygun mimari ürünü yaratmaya görevli kişi olarak kabul edilmiştir. Mimari düzenlemede amaca uygunluğun yanında, ekonom... [ Devamını Oku ]


1927 - 1933 Yılları Arası Mimarimiz ........ 19.04.2021

1927'den sona mimarimiz, bir yandan çeşitli amaçlarla yurdumuza gelen yabancı mimar ve hocaların etkisiyle, öte yandan Türk toplumunun yapısında Batı anlamındaki değişikliklerin ışığı altında, yeni bir görünüş kazanmıştır Genellikle, Alman ve Avusturyalı olan bu yaban... [ Devamını Oku ]


1910 - 1927 Yılları Arasında Mimarimiz ........ 17.04.2021

Kuşkusuz, son Osmanlı döneminde yapılan önemli mimari ürünlerin tasarımlarına temel olan eklektik tutumun 1923'de, Cumhuriyetin kurulmasıyla bırakılması düşünülemezdi. Ziya Gökalp'le başlayan Türkçülük akımı sanatta, özellikle mimari ürünlerin biçimlenişlerind... [ Devamını Oku ]


1900 - 1930 Modern Mimarinin İlk Dönemi ........ 16.04.2021

XIX. yüzyılın sonlarında çeşitli kurum ve kişiler tarafından eklektik davranışlara tepki gösterilmiş, modern mimariye öncü olabilecek tasarımların uygulanmasına geçilmiştir. Van den Broek, Bakema ve Joedicke'nin destekledikleri mimari ürün yaratma eyleminde, ürün yaşayan... [ Devamını Oku ]


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarihçesi ........ 15.04.2021

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında eleman yetiştirmek Üzere 15 Kasım 1956 tarihinde "Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü" adıyla eğitime baş... [ Devamını Oku ]


İstanbul Teknik Üniversitesi Tarihçesi ........ 15.04.2021

250. yılına doğru geri sayıma geçen, dünyanın en eski teknik üniversitelerinden, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla III.Mustafa Dönemi’nde kurulmuştur. Ülkemizin ilk teknik üniversitesi olan İTÜ’nün adı mü... [ Devamını Oku ]


Yukarı | İrtibat | Koşullar | Gizlilik