Mimarların buluştuğu adres...

Yazılarımız | Mimarlar | Webmail | Forum | Sözlük
[ Geri ] [ Toplam 13 yazı ]

1930 - 1939 Yılları Arasında Modern Mimarinin Ana Çizgileri ........ 20.04.2021

Bir önceki dönemde (1900-1930 yılları arası) belirtildiği gibi, Batıda mimar, çağın gerçeklerine, içinde bulunduğu toplumun gereksinmelerine ve amaçlarına en uygun mimari ürünü yaratmaya görevli kişi olarak kabul edilmiştir. Mimari düzenlemede amaca uygunluğun yanında, ekonom... [ Devamını Oku ]


1927 - 1933 Yılları Arası Mimarimiz ........ 19.04.2021

1927'den sona mimarimiz, bir yandan çeşitli amaçlarla yurdumuza gelen yabancı mimar ve hocaların etkisiyle, öte yandan Türk toplumunun yapısında Batı anlamındaki değişikliklerin ışığı altında, yeni bir görünüş kazanmıştır Genellikle, Alman ve Avusturyalı olan bu yaban... [ Devamını Oku ]


1910 - 1927 Yılları Arasında Mimarimiz ........ 17.04.2021

Kuşkusuz, son Osmanlı döneminde yapılan önemli mimari ürünlerin tasarımlarına temel olan eklektik tutumun 1923'de, Cumhuriyetin kurulmasıyla bırakılması düşünülemezdi. Ziya Gökalp'le başlayan Türkçülük akımı sanatta, özellikle mimari ürünlerin biçimlenişlerind... [ Devamını Oku ]


1900 - 1930 Modern Mimarinin İlk Dönemi ........ 16.04.2021

XIX. yüzyılın sonlarında çeşitli kurum ve kişiler tarafından eklektik davranışlara tepki gösterilmiş, modern mimariye öncü olabilecek tasarımların uygulanmasına geçilmiştir. Van den Broek, Bakema ve Joedicke'nin destekledikleri mimari ürün yaratma eyleminde, ürün yaşayan... [ Devamını Oku ]


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarihçesi ........ 15.04.2021

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında eleman yetiştirmek Üzere 15 Kasım 1956 tarihinde "Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü" adıyla eğitime baş... [ Devamını Oku ]


İstanbul Teknik Üniversitesi Tarihçesi ........ 15.04.2021

250. yılına doğru geri sayıma geçen, dünyanın en eski teknik üniversitelerinden, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla III.Mustafa Dönemi’nde kurulmuştur. Ülkemizin ilk teknik üniversitesi olan İTÜ’nün adı mü... [ Devamını Oku ]


Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihçesi ........ 14.04.2021

Kondüktör Mekteb-i Âlisi Dönemi (1911-1922)
Vilayet Nafıa İdarelerinin “Fen Memuru” (eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1911’de Kondüktör Mekteb-i Âlisi adıyla, Paris’teki “Ecol De Conducteur ... [ Devamını Oku ]


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Tarihçesi
........ 14.04.2021

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; Sanat Tarihçisi, Arkeolog, Müzeci, Ressam Osman Hamdi Bey tarafından 1882’de Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kuruldu ve 2 Mart 1883’de öğretime başladı. Ülkemizin ilk sanat ve mimarlık yüksek okulu olan Kurum, 1928’de <... [ Devamını Oku ]


XIX. Yüzyıl Batı Seçmeciliğinin Ana Çizgileri ve Son Osmanlı Devri Mimarisi ........ 08.04.2021

XIX yüzyılda batıdaki gelişmeler incelendiğinde, - yapıların özellikle dışsal biçimlenişlerinde - geçmiş mimari üsluplardaki elemanların yeniden egemen olduğunu görmekteyiz. Neo-Klasizm olarak nitelendirdiğimiz bu davranışın, mimarı ürünlerin cephelerinin biçimlendirilişin... [ Devamını Oku ]


Mimari Sorunlara Genel Bakış ........ 08.04.2021

«Mimarlık» genel anlamda, fiziksel çevrenin önceden tasarlanmış bir plana göre veya gelişi güzel düzenlenmesi eylemini içerir. Çevrenin düzenlenmesi, ister bilinçli, isterse bilinçsiz olsun, bir ihtiyacı karşılama görevinin yerine getirilmesi olayıdır. Herhangi bir ihtiyacın k... [ Devamını Oku ]


Yukarı | İrtibat | Koşullar | Gizlilik