Mimarların buluştuğu adres...

Yazılarımız | Mimarlar | Forum | Sözlük
[ Geri ] [ Toplam 21 yazı ]

İstanbul Teknik Üniversitesi Tarihçesi

250. yılına doğru geri sayıma geçen, dünyanın en eski teknik üniversitelerinden, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla III.Mustafa Dönemi’nde kurulmuştur. Ülkemizin ilk teknik üniversitesi olan İTÜ’nün adı mühendislik ve mimarlık öğretimi ile özdeşleşmiştir.

İTÜ, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yenileşme hareketlerinin öncülüğünü üstlenmiş; Cumhuriyet döneminde ise ülkemizin imarına, modernizasyonuna ve yönetimine damgasını vurmuştur.

Türkiye’nin yollarından köprülerine, barajlarından fabrikalarına, enerji santrallerinden haberleşme ağlarına kadar köyden kente her yerde İTÜ’lülerin emeği vardır. Yetiştirdiği beyin gücü ile 2 yüzyılı aşkın süredir ülke gelişimine yaptığı katkının yanı sıra sayısız devlet adamı, iş adamı, bürokrat ve bilim insanı yetiştirerek, birçok alanda iz bırakmıştır.

1773 - Mühendishane-i Bahri-i Hümayun
1795 - Mühendishane-i Berri-i Hümayun
1883 - Hendese-i Mülkiye
1909 - Mühendis Mekteb-i Ali’si
1928 - Yüksek Mühendis Mektebi
1941 - Yüksek Mühendis Okulu
1944 - İstanbul Teknik Üniversitesi’ne Geçiş
1970 - Ayazağa Ana Kampüsü
1974 - Lisans ve Yüksek Lisans Eğitiminin Başlangıcı
1975 - İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı adıyla kuruldu
2002 - İTÜ ARI Teknokent kuruldu
2012 - İTÜÇekirdek (ÖnKuluçka Merkezi -Hızlandırma- Kuluçka)
2023 - Yükseköğretimde 250. yıl
https://www.itu.edu.tr/tarihce

Buradan yazımız hakkında yorum yapabilirsiniz...Hoşgeldiniz...

Üye Girişi
Yukarı | İrtibat | Koşullar | Gizlilik